Tarieven

Tarieven

Per speel-/wandeluur zijn de kosten € 9,50 per hond.

Speel-/wandelkaart die goed is voor 10 uitlaatbeurten is € 95,-

(kaart is onbeperkt geldig)

 

Prijzen zijn voor iedere hond hetzelfde, ongeacht de grootte.

Prijzen zijn incl. BTW.

 

Voorwaarden

- Uw Hond dient gezond te zijn.

- Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en kennelhoest.

- Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

- Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier.

- Uw hond dient commando ‘Hier” te kennen.

- Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met Hondenuitlaatservice Pepper.

- U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.

- U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van tevoren af te bellen anders worden de kosten in rekening gebracht.

- U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.

- U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.

- Hondenuitlaatservice Pepper is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van uw hond.

- Hondenuitlaatservice Pepper loopt met uw hond op de afgesproken tijden.

- Hondenuitlaatservice Pepper loopt, speelt minstens een uur met uw hond.

- Hondenuitlaatservice Pepper handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten, en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts.

- De kosten die hiervoor worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de eigenaar

- Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen.

- Hondenuitlaatservice Pepper heeft ten allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan terug betaald.

- U hebt het recht ten allen tijden op te zeggen: reeds betaalden gelden worden dan niet terugbetaald.

- U dient Hondenuitlaatservice Pepper van een huissleutel te voorzien, zodat zij uw hond kan ophalen ( mits u niet thuis bent ).

-De betaling dient vooraf contant te worden voldaan of vooraf op rekeningnummer:

NL59INGB0004228352 ten name van Hondenuitlaatservice Pepper, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond te worden overgemaakt.